Nabavke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Izmijenjen plan nabavki za 2020. godinu (15.11.2020):

Izmijenjen plan nabavki za 2020. godinu (24.09.2020):

Poziv za izjavu interesa Kampanja javnog informiranja o zamjeni/uspostave zemljišne knjige

30.07.2020. godine

Izmijenjen plan nabavki za 2020. godinu (19.06.2020):

Izmijenjen plan nabavki za 2020. godinu (10.04.2020):

1.1 Poziv za iskazivanje interesa za Projekt menadžere Faza IX:

20.01.2020. godine

12.2 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige - Faza IX

BA-RERP-5188BA-FBiH-NCS-NCB-19-A.2.1.1.9, Lot 1, Lot 2 i Lot 3

31.12.2019. godine

Plan nabavki za 2020. godinu:

12.1 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga skeniranja katastarske dokumentacije – Faza 2

BA-RERP-51880BA-FBiH-NCS-NCB-19-B.3.2.1 

23.12.2019. godine

11.2 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga nadogradnje sistema E-grunt.ba

BA-RERP-5188BA-FBiH-NCS-NCB-19- B.2.2.1.3

14.11.2019. godine

11.1 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga nadogradnje sistema katastar.ba

BA-RERP-5188BA-FBiH-NCS-NCB-19- B.2.2.1.2

11.11.2019. godine

9.2 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga pripreme podataka katastra nekretnina za predaju u zemljišnu knjigu i prenos podataka katastra nekretnina u zemljišnu knjigu- Faza II

BA-RERP-51880BA-FBiH-NCS-NCB-19-A.2.1.2.3./A.2.1.2.4 

11.09.2019. godine

9.1 Oglas za dostavu ponuda za nabavku geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine

BA-RERP-5188BA-FBiH-G-NCB-19-B.1.3.6 Lot 1 i Lot 2

05.09.2019. godine

Izmijenjen plan nabavki za 2019. godinu:

6.1 Oglas za dostavu ponuda za nabavku Usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina – Faza 5

03.06.2019. godine

Nabavka kompjuterske opreme za zemljišnoknjižne i katastarske urede u FBiH - B.2.1.2.9

3.2 Poziv za iskazivanje interesa za studiju zadovoljstva korisnika 2 C.3.1.2

3.1 Oglas za dostavu ponuda za usluge presnimavanja-skeniranja zemljišnih knjiga u općinskim sudovima u Federaciji FBiH- Faza II

2.1 Oglas za dostavu ponuda za nabavku Usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina – Faza 5

Plan nabavki za 2019. godinu:

9.1 Oglas za dostavu ponuda za nabavku geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine

BA-RERP-5188BA-FBiH-G-NCB-18-B.1.3.5 Lot 1 i Lot 2

27.09.2018. godine

8.2 Oglas za dostavu ponuda za nabavku Usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina – Faza 4-a

BA-RERP-51880BA-FBiH-TS-NCB-18-A.3.4

23.08.2018. godine

8.1 Oglas za dostavu ponuda za nabavku usluga skeniranja katastarske dokumetacije

BA-RERP-51880BA-FBiH-TS-NCB-18-B.3.2. 

06.08.2018. godine

Izmjenjen plan nabavki za 2018. godinu:

4.1 Oglas za dostavu izjave interesa za angažman individualnog konsultanta za izradu IT strategije

BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-18-B.2.2.1.1

24.04.2018. godine

3.1 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge skeniranja-presnimavanja zemljišnih knjiga - Faza 1

BA-RERP-51880BA-FBiH-TS-NCB-18-B.3.1

20.03.2018. godine

2.1 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige - Faza VIII/3

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-17-A.2.1.1.8 Lot 3

10.02.2018. godine

12.3 Poziv za iskazivanje interesa za Projekt menadžere Faza VIII:

12.2 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige - Faza VIII

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-17-A.2.1.1.8, Lot 1, Lot 2 i Lot 3

13.12.2017. godine

Plan nabavki za 2018. godinu:

Poziv za podnošenje ponuda za izradu baze podataka katastra nekretnina - Faza III

BA-RERP-51880BA-FBiH-TS-NCB-17-A.3.3 

Plan nabavki za 2017.-2018. godinu:

6.2 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  za predaju i prenos podataka katastra nekretnina u zemljišne knjige -I faza

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-17-A.2.1.2.2

10.06.2017. godine

6.1 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige - Faza VII

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-17-A.2.1.1.7, Lot 1, Lot 2 i Lot 3

08.06.2017. godine

5.2 Poziv za iskazivanje interesa za Projekt menadžere Faza VII:

5.1 POZIV ZA IZJAVU INTERESA Konsultantska usluga – Kampanja javnog informisanja i implementacijski plan kampanje Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH

BA-RERP-5188BA-FBIH-CS-CQ-17-A.1.2.4/C.2.2.2

15.05.2017. godine

1.1 Javni poziv za certificiranje softvera za izvođenje osnovnih grupa procesa kојi sе izvršаvајu nаd bazom podataka katastra nekretnina

11.01.2017. godine

12.1 Poziv za dostavljanje ponuda za usluga pripreme podataka katastra nekretnina za predaju u zemljišnu knjigu- Faza I

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-16-A.2.1.2.1

01.12.2016. godine

11.2 Poziv za dostavljanje ponuda za usluge usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige - Faza VI

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-16-A.2.1.1.6 Lot 1, Lot 2 i Lot 3

24.11.2016. godine

11.1 Poziv za iskazivanje interesa za Projekt menadžere Faza VI:

Plan nabavki za 2017. godinu:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet nabave: Nabavka geodetske opreme Lot 1 i Lot 2

BA-RERP-5188BA-FBiH-G-NCB-16-B.1.3.3 Lot 1 & Lot 2    

03.10.2016 godine

Plan nabavki za 2016. godinu: