Plan nabavki za 2016. godinu - ФГУ

Plan nabavki za 2016. godinu

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE:

Broj:01-49-1-248/16

Sarajevo 16.02.2016.godine.

 

U skladu sa člankom 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BIH,broj 39/14), predlažemo Plan nabave u 2016.godini po slijedećim pozicijama:

 

PLAN NABAVKI ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU        

1-      Otvoreni postupak

2-      Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

3-      Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

4-      Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

5-      Konkurs za izradu idejnog rješenja

6-      Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

7-      Direktni sporazum

 

 

Izmjena plana nabavki za 2016. godinu