САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ НЕУМ - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ НЕУМ

14.09.2021 16:49

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима и начелник опћине Неум госп. Драган Јурковић са сарадницима, је одржан 14.9.2021. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Неум и пројектима који се реализују на територији опћине. Једна од приоритетних активности је, као и за већи број опћина Федерације Босне и Херцеговине, наставак излагања података катастра некретнина на јавни увид и стављање у службену употребу.

Такођер се разговарало и о пројектима адресног регистра, регистра цијена некретнина те дигиталном архиву.

Изражено је задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката у наредном периоду.

Natrag