Позив за учествовање у активностима у оквиру Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Позив за учествовање у активностима у оквиру Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ

06.10.2020 14:03

Влада Федерације БиХ је крајем 2014. године донијела Уредбу о Инфраструктури просторних података Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине ФБиХ, бр. 85/14), којом се уређује оснивање и одржавање Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ), њен садржај, метаподаци, сервиси просторних података, оснивање и одржавање Геопортала ИПП ФБиХ као и успостава и надлежности органа ИПП ФБиХ. Одређено је да су органи ИПП ФБиХ Вијеће ИПП ФБиХ и радне групе ИПП ФБиХ. Вијеће ИПП ФБиХ је оформљено 2015. године са именованим члановима Вијећа којег чине 11 чланова из различитих Федералних органа управе.

ИПП ФБИХ утемељена је на ИНСПИРЕ директиви Европске уније (2007/2/ЕЗ), која је одредила 34 теме просторних података распоређене у три прилога (Анекс I, II и III). Сетови просторних података потврђени су и Стратегијом успоставе и одржавања ИПП ФБиХ усвојеном од стране Владе Федерације БиХ, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и трендовима Европске уније. Према Стратегији, основни циљеви успоставе и одржавања ИПП ФБиХ су:

-           успоставити сервис просторних података и организирати инфраструктуру просторних података Федерације Босне и Херцеговине,

-           омогућити корисницима ИПП ФБиХ једноставан, брз и ефикасан приступ просторним подацима,

-           побољшати основе доброг управљања,

-           подржати економски развој Федерације БиХ, те

-           пружати основне просторне податке за подржавање потреба корисника и захтјева Европске уније.

Овим путем Вас желимо обавијестити да је Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ) у претходном периоду направила искорак на пољу ИПП ФБиХ. Наиме, ФГУ је унајмљивањем услуга те властитим средствима и капацитетима ускладила дио података ИПП ФБиХ са захтјевима ИНСПИРЕ директиве, ажурирала и унаприједила њеб апликацију Каталога метаподатака, те развила Геопортал ИПП ФБиХ који је у тестној фази.

Усклађивање података (Хармонизација) је урађена за шест сетова података и то:

-           Анекс I: Управне јединице, Географска имена и Адресе

-           Анекс II: Ортофото снимци и Висине

-           Анекс III: Просторне јединице за статистику

Хармонизација је подразумијевала усклађивање постојећих просторних података, њихове структуре и атрибуте према ИНСПИРЕ стандарду те напосљетку трансформацију из постојећих начина записа у нови запис који је погодан за успоставу и дијељење података путем њеб сервиса.

За хармонизиране сетове података попуњени су и пратећи метаподаци који се могу прегледати на службеној страници ИПП ФБИХ (њњњ.иппфбих.гов.ба) кроз Каталог метаподатака, њеб апликацију за преглед и креирање метаподатака у складу са ИНСПИРЕ директивом.

Вијеће ИПП ФБиХ је на 20. сједници одржаној дана 29.09.2020. године усвојило информацију о хармонизацији дијела података ИПП ФБиХ према ИНСПИРЕ директиви, те закључком обавезало ФГУ да настави припреме за јавну објаву прегледника Геопортала ИПП ФБиХ.

Вијеће ИПП ФБиХ је такођер закључком позвало институције свих нивоа власти у ФБиХ, а које су задужене за просторне податке прописане Уредбом да приступе усклађивању властитих података како би се исти учинили интегралним дијелом ИПП ФБиХ. У том смислу, а у складу са Уредбом о ИПП ФБиХ неопходно је да институције ускладе и припреме податке и метаподатке из своје надлежности у складу са ИНСПИРЕ стандардима.

ФГУ стоји на располагању свим институцијама за потребну техничку и другу подршку приликом попуњавања метаподатака у Каталогу метаподатака ИПП ФБиХ, а и током анализе, у припреми и хармонизацији података, а све у сврху објаве потребних сервиса за дијељење података и приказ на Геопорталу ИПП ФБиХ.

Natrag