ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ КОМПОНЕНТЕ 4 ЦИЛАП ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ГЕОДЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ КОМПОНЕНТЕ 4 ЦИЛАП ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ГЕОДЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“

25.01.2018 11:06

У организацији ЦИЛАП пројекта, у Теслићу је у периоду од 23. до 24. јануара 2018. године одржана дводневна радионица као дио планираних активности Компоненте 4 - Подршка развоју геодетске инфраструктуре.

Теме састанка биле су израда Правилника о основним геодетским радовима, план активности на ревидирању пројекта гравиметријског премјера БиХ, као и друге активности у вези са нивелманским премјером БиХ и одређивањем геоида БиХ.

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове презентовали су радну верзију Правилника о основним геодетским радовима, док су представници Републичке управе за геодетске имовинско-правне послове РС презентовали измјене и допуне већ постојећег правилника. На радионици су договорене даљње смјернице с циљем усаглашавања оба правилника са међународним стандардима и препорукама, као и са заједничком стратегијом усвојеном од стране обје управе.

Natrag