ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЈЕДНИЦА САВЈЕТА ИПП-а ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЈЕДНИЦА САВЈЕТА ИПП-а ФБиХ

17.01.2018 08:58

У Мостару је 15. јануара 2018. године одржана десета сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ, на којој се расправљало о наредним тачкама дневног реда:

  • усвајање Записника девете сједнице Савјета ИПП-а ФБиХ;
  • представљање текста преднацрта Закона о ИПП-у ФБиХ;
  • Извјештај Радне групе за техничке стандарде о досадашњим активностима;
  • Информација о формирању Радне групе за комуникацију и изградњу капацитета ИПП-а ФБиХ;
  • текућа питања.

Записник претходно одржане сједнице Савјета је једногласно усвојен, без примједби.

Предсједник Радне групе за институционална и правна питања г. Горан Бркић је Савјету презентовао преднацрт Закона о ИПП-у у ФБиХ, након чега су чланови Савјета усагласили поједине чланове Закона, те дали поједине приједлоге у погледу мањих измјена текста преднацрта Закона.

Предсједник Савјета ИПП-а ФБиХ г. Жељко Обрадовић је информисао присутне чланове Савјета о досадашњем раду Радне групе за техничке стандарде јер чланови Радне групе нису били у могућности учествовати на сједници. Чланови Савјета су расправљали и о „Смјерницама и препорукама за интероперабилност сервиса просторних података“, које је доставила Радна група.

Предсједник Савјета ИПП-а ФБиХ г. Жељко Обрадовић је информисао присутне чланове Савјета да је Извјештај о раду Савјета за 2017. годину усвојила Влада ФБиХ те о идеји за одржавање конференције „Дани ИПП-а ФБиХ“, која би се одржала током ове године.

Natrag