Одржан састанак са представницима опћине Нови Травник - ФГУ

Новости преглед

Одржан састанак са представницима опћине Нови Травник

08.09.2021 09:06

У просторијама опћине Нови Травник је 7.9.2021. године одржан састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима те начелник опћине, госп. Стјепан Дујо са сарадницима, упосленицима Службе имовинско-правне, геодетске послове и катастар.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Нови Травник а које се реализују у сарадњи са Федералном управом у оквиру различитих пројектних активности. Једна од приоритетних активности јесте усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података у оквиру реализације Пројекта регистрације некретнина.

На састанку се такођер разговарало о успостави евиденција катастра комуналних уређаја, пројектима адресног регистра, регистра цијена некретнина те дигиталном архиву.

Изражено је задовољство досадашњом сарадњом с обје стране, а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката и активности у текућој и наредној години.

Natrag