ОДРЖАН ЊЕБИНАР ГЛЕДЕ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН ЊЕБИНАР ГЛЕДЕ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

20.05.2021 17:15

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је у склопу пројеката које имплементира током 2021. године предвиђела едукације везане за изградњу капацитета из области инфраструктуре просторних података (ИПП) и укључивање што више субјеката и просторних података као и пратећих метаподатака у њеб апликације ИПП-а ФБиХ. Едукације су осигуране путем Холандског пројекта Спатиал ИИ.

Едукације одржане 19.05.2021г. и 20.05.2021 г. су покривале сљедеће теме:

  • Увод у Инфраструктуру просторних података, метаподатке и каталошке сервисе
  • Увод у концепт ИПП
  • Презентација од стране ФГУ тренутне ситуације
  • Имплементација ИПП-а у Холандији
  • Стандарди метаподатака за географске информације:
  • Демонстрација холандског каталога метаподатака и ПДОК
  • Анализа постојећих метаподатака имплементирана од стране ФГУ
  • Осигурање квалитета метаподатака и иновације.

На едукацији су учествовали сви субјекти ИПП-а а наредна едукација из области просторних података ИПП ФБиХ је планирана 09.06. и 10.06.2021. године на тему Хармонизација података.

Natrag