Објава Њеб прегледника Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине - ФГУ

Новости преглед

Објава Њеб прегледника Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине

29.12.2020 10:05

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је на 249. сједници Владе Федерације Босне и Херцеговине одржаној 28.12.2020. године имала три тачке на дневном реду, а које се тичу Инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ ( ИПП ФБиХ). На сједници је разматран приједлог Рјешења о именовању Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације Босне и Херцеговине, извјештај о раду Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ – ИПП ФБиХ за 2020. годину са Приједлогом закључка те информација о изради њеб прегледника геопортала инфраструктуре просторних података Федерације БиХ са Приједлогом закључка о сагласности за јавно објављивање њеб прегледника.

Приједлог закључка и информација о изради њеб прегледника геопортала ИПП ФБиХ је тачка која је од највеће важности за ширу јавност. Наиме, у претходном периоду су на пољу ИПП ФБиХ начињени значајни искораци кроз активности ФГУ и органа ИПП-а ФБиХ, Вијећа и радних група. Извршено је усклађивање дијела података ИПП ФБиХ са захтјевима ИНСПИРЕ директиве, ажурирана је и унапријеђена њеб апликација Каталога метаподатака, развијен њеб Прегледник геопортала ИПП ФБиХ, те извршено ажурирање и унапређење званичне њеб странице ИПП-а ФБиХ. На прегледнику се тренутно може извршити увид у 12 доступних сетова података чија је структура усклађена према захтјевима ИНСПИРЕ директиве.

За усклађене сетове података попуњени су и пратећи метаподаци који се могу прегледати на службеној страници ИПП ФБиХ кроз Каталог метаподатака, њеб апликацију за преглед и креирање метаподатака у складу са ИНСПИРЕ директивом. Доступан је увид у Регистре ИПП-а ФБиХ, регистар субјеката и регистар извора. Њеб сервиси су доступни на упит одговарајућим институцијама задуженим за рад са просторним подацима из властите надлежности, а исте се могу пронаћи у Каталогу метаподатака.

Све остале новости, информације, упуте и увид у Њеб прегледник, Каталог метаподатака и Регистре ИПП-а можете пронаћи на званичној њеб страници ИПП-а ФБиХ: хттпс://иппфбих.гов.ба/.За сва додатна питања на располагању су онлине цхат са нашом подршком као и контакт форма за питања путем е-поште.

Када су у питању остале тачке дневног реда а тичу се Федералне геодетске управе, именован је нови сазив Вијећа ИПП ФБиХ са новим/старим предсједником, господином Жељком Обрадовићем. Усвојен је и Извјештај о раду Вијећа ИПП-а ФБиХ за 2020. годину.

Natrag