ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ УСВОЈИО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИПП ФБИХ - ФГУ

Новости преглед

ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ УСВОЈИО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИПП ФБИХ

29.06.2021 09:46

Дом народа Парламента Федерације БиХ је на наставку 11. редовне сједнице одржане 28. јуна 2021. године усвојио Приједлог Закона о инфраструктури просторних података Федерације БиХ. Основа за израду Закона је Директива Европског парламента из 2007. године али су кориштена и искуства држава региона те држава нордијског региона.

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је као обрађивач Закона добила централну улогу као Координационо тијело ИПП ФБиХ, које између осталог припрема оперативне програме Владе ФБиХ у подручју ИПП ФБиХ, координира и наџире примјену проведбених прописа донесених на основу Закона.

Овим законом се уређују правила за оснивање, одржавање и развој Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ (ИПП ФБиХ) , њен садржај, као и успостава и надлежност тијела ИПП-а ФБиХ. Према истраживањима, просторну компоненту има више од 80% укупних информација. Подручје ИПП-а ФБиХ до сада је било регулисано Уредбом о инфраструктури просторних податка ФБиХ из 2014. године. Усвојена је и Стратегија те су оформљена тијела ИПП-а (Вијеће ИПП-а и радне групе), а инсталиран је и Геопортал-прегледник ИПП-а ФБиХ и већ је 12 сетова података хармонизовано.

Узимајући у обзир значај ИПП-а за привредни раст и процес приступања европским интеграционим процесима, евидентна је потреба да се ово подручје регулише прописом законске снаге.

Natrag