Новости - ФГУ

Новости

Osmi plenarni sastanak UN-GGIM-a: Evropa je tokom 13. i 14.10.2021. godine okupio više rukovodioce iz geodetskih uprava i agencija za statistiku država članica EU kao drugih...

Prva u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Bihaću od 13.-14....

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić su održali niz sastanaka u Posavskom...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana...

U sklopu implementacije zajedničkog projekta „Obnova premjera na području Općine Ilidža“ je održan sastanak na kojemu su učestvovali direktor Federalne uprave gosp....

Druga ljetna škola (obuka nastavnika za korištenje novih tehnologija u oblasti geoinformatike na stvarnim slučajevima iz prakse) je održana u periodu od 13. do 17....