Nabavke - ФГУ

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina –
Faza 2

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.3.2

24.09.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-GO-RFB-21-B.1.3.1

03.09.2021.

Ažuriran Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (23.07.2021):

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - KAMPANJA JAVNOG INFORMIRANJA O ZAMJENI/USPOSTAVI ZEMLJIŠNE KNJIGE NA PODACIMA NOVOG PREMJERA U SKLOPU DODATNOG FINANSIRANJA ZA PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA U FEDERACIJI BIH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21- C.2.2.1-A.1.2.1

08.06.2021.

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU IZJAVE INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21-B.1.1.2A

07.06.2021.

Ažuriran Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (25.05.2021):

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21-B.1.1.2A

12.05.2021.

Izmjena poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“

04.03.2021.

Poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“

26.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sza usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige-faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.2.1.1.1.

05.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga skeniranja i indeksiranja katastarske dokumentacije za
digitalni arhiv – faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-B.3.2.1

05.02.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina –
Faza 1

BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-NC-RFB-21-A.3.1

02.02.2021.

Plan nabavki za 2021. godinu RERP AF (06.01.2021):