Почетна - ФГУ

Novosti

Извјештај о реализацији Плана послова премјера и успоставе катастра некретнина за 2020. годину...

Двадесет трећа сједница вијећа ИПП ФБиХ је одржана путем електроничких комуникацијских канала...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 23.2.2021. године одржан ...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 18.2.2021. године одржан ...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 17.2.2021. године одржан ...

Редовни годишњи састанак Управног одбора пројекта „Изградња капацитета за унапређење...

Проведба активности у оквиру Пројекта регистрације некретнина у Федерацији Босне и...

Извјештај о раду Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је усвојен на 251. редов...

Naši partneri