Почетна - ФГУ

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u skladu sa svojim nadležnostima izradila slijedeće karte :

Друга радионица на тему „Управљање пројектима“ је одржана у складу са планираним активностима...

Осамнаеста сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана у...

Редовни годишњи састанак руководства ЦИЛАП пројекта и вођа компоненти – Федералне управе за...

Након проведене заједничке јавне набавке Федералне управе за геодетске и имовинско-правне посл...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 9. децембра 2019. године...

Naši partneri