Почетна - ФГУ

Novosti

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 195. редовној сједници одржаној у Сарајеву 17.10.2019....

Федерална управа за геодетске и имовинске - правне послове је у 2019. години кроз активности донато...

У склопу активности имплементације новог донаторског пројекта и наставка потпоре Владе...

Након објављивања Правилника о основним геодетским радовима („Службене новине Федерације...

Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu održana je u Manchester-u, Velika Britanija u periodu od 7. do 10. oktobra, a ovogodišnji domaćin je bila...

Радни састанак са представницима опћине Усора одржан је 2.10.2019. године у просторијама Федералне...

Ученици Средње грађевинске школе у Мостару су 26. септембра 2019. године посјетили Федералну...

Дан Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине је одржан у Сарајеву 25....

Naši partneri