ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK SA ČLANOVIMA MISIJE SVJETSKE BANKE - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK SA ČLANOVIMA MISIJE SVJETSKE BANKE

28.04.2020 12:13

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa ravnateljima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske Banke na čelu sa gosp. gosp. Camilleom Bourguignonom je održan 27. travnja 2020. godine. S obzirom na trenutnu situaciju izazvanu Corona virusom (COVD-19) i ovaj je sastanak održan putem online platformi za komunikaciju.

Na sastanku se razgovaralo o implementiranim aktivnostima u okviru tekućeg projekta a dogovorene su i aktivnosti planirane unutar dodatnog financiranja. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom razinom realiziranih aktivnosti i naglašena potreba da se iste završe do kraja trajanja tekuće faze projekta, tj. do 31.srpnja ove godine.

Zaključeno je da je potrebno intenzivirati komunikaciju predstavnika Svjetske Banke i entitetskih uprava glede provođenja domaćih procedura odobravanja naredne faze projekta (RERP II ili dodatno financiranje) od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.

Natrag