ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

17.11.2020 15:05

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u suradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao obrađivačem Nacrta zakona, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. studenoga 2020. godine.

Na javnoj raspravi su sudjelovali i predstavnici Federalnog ministarstva pravde i BH Telekoma kao i šira javnost putem online platformi za komunikaciju.

Nacrt zakona je predstavio gospodin Goran Brkić, pomoćnik ravnatelja u sektoru za opće i imovinsko-pravne poslove i predsjedavatelj Radne skupine za institucionalna i pravna pitanja imenovane od strane Vijeća IPP FBiH.

Ravnatelj Federalne geodetske uprave i predsjedavatelj Vijeća IPP FBiH gosp. Željko Obradović je pozdravio prisutne i ukratko predstavio prednosti Nacrta zakona o IPP FBiH te zamolio za konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.

Nakon isteka roka za prijem komentara, sugestija i primjedbi Radna skupina će koordinirati  aktivnosti sumiranja rezultata Javne rasprave i sačinjavanju izvješća te pripremanju finalnog teksta prijedloga Zakona nakon čega će isti biti upućen u daljnju zakonodavnu proceduru.

Natrag