ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVNOM ZEMLJIŠTU FBiH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVNOM ZEMLJIŠTU FBiH

12.03.2020 17:05

U suorganizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Saveza općina i gradova Federacije BiH u službenim prostorijama Grada Mostara održana je prva u nizu sesija u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u Federaciji BiH.

Uz ravnatelja gosp. Željka Obradovića i pomoćnika ravnatelja iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Gorana Brkića, sesiji su nazočili predstavnici gotovo svih općina i gradova sa područja Hercegovačko-neretvanske županije, Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije/Kantona 10, kao i predstavnik Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije, dok se predstavnici ministarstava nadležnih za poslove prostornog uređenja iz triju spomenutih županija nisu odazvali.

U raspravu su se aktivno uključili gotovi svi nazočni, uglavnom profesionalci koji se u općinskim tijelima bave imovinsko-pravnim poslovima i urbanizmom, iznijeli svoje stavove, mišljenja i komentare na zakonske odredbe predložene u Nacrtu.

Prvu sesiju u Mostaru obilježila je dinamična rasprava u vezi odredbi važnih za sistemsko uređenje oblasti građevnog zemljišta, posebno u odnosu na definicije i formulacije odredbi o vlasničkoj transformaciji, naknade na građevnom zemljištu, kao i prava i obveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika građevnog zemljišta jednih spram drugih, što je novina u području regulacije građevnog zemljišta.

Kao obrađivač Zakona Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove očekuje da sesija u Mostaru, kao i sesije koje su u suorganizaciji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH planirane u Tuzli, Bihaću i Sarajevu, budu važan doprinos ukupnom procesu javne rasprave.

Natrag