Naslovna - FGU

Novosti

Radna skupina za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB)...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sukladno svojim nadležnostima izradila je slijedeće karte :

Druga radionica na temu „Upravljanje projektima“ je održana sukladno planiranim aktivnostima CILAP projekta u Sarajevu od 16. do 18. prosinca 2019. godine.

Osamnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 16.12.2019....

Redoviti godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i...

Nakon provedene zajedničke javne nabave Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Zavoda za izgradnju Sarajevske Županije glede pružanja usluga „Izrada...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 9. prosinca 2019. godine organizirano preuzimanje geodetske opreme.

Naši partneri