Naslovna - FGU

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Na poziv Švedskog Veleposlanstva u Bosni i Hercegovini te Švedske međunarodne agencije za razvoj, održan je koordinacijski sastanak za projektne aktivnosti koje su pod...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 6. studenog 2018. godine održan donatorski sastanak s predstavnicima Svjetske banke na kojem su...

U okviru misije Svjetske banke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske...

Naši partneri