Naslovna - FGU

Novosti

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”), te...

Devetnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 20.5.2020. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Izvanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Sudjelovalo je preko 72 delegata iz više od 50...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa ravnateljima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

Sukladno novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovite misije održao online sastanke sa...

Naši partneri