Naslovna - FGU

Novosti

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 2020. godine biti domaćin Opće skupštine Eurogeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija...

U Zenici je 23. svibnja 2017. godine održan seminar u sklopu druge i treće komponente CILAP projekta. Glavni cilj seminara bio je upoznavanje zainteresiranih s procesom...

U Općini Gradačac je 20. svibnja 2017. godine održana redovita godišnja skupština Udruge građana geodetske struke „Geodet“, koja je ujedno bila i izborna, a domaćin...

U Banja Luci je 17. 5. 2017. godine, u okviru redovite misije Svjetske banke, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske održan...

U Sarajevu je u razdoblju od 8. do 11. svibnja 2017. godine održana radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta: Podrška uspostavi registra cijena, koju su vodili...

U Leuvenu, Belgija, je od 8. do 9. 5. 2017. godine održana izvanredna opća skupština EuroGeographicsa. Događaju je ovom prilikom prisustvovalo 72 delegata iz 33...

Učenici trećeg i četvrtog razreda srednje Tehničke škole Brčko (geodetski tehničari) su 8. svibnja 2017. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i...

Kontinuirana obuka i edukacija svih aktera u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, u cilju unaprjeđenja kvalitete pružanja usluga zemljišne knjige i katastra,...

Naši partneri