Trogodišnji plan rada, 2020.-2022. godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Trogodišnji plan rada, 2020.-2022. godina