Trogodišnji plan rada, 2018-2020 godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Trogodišnji plan rada, 2018-2020 godina