Trogodišnji plan rada, 2017-2019 godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Trogodišnji plan rada, 2017-2019 godina