Trogodišnji plan rada, 2016. - 2018. godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Trogodišnji plan rada, 2016. - 2018. godina