Plan poslova za 2017. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2017. godinu