Plan poslova za 2016. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova za 2016. godinu