ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

19.10.2017 12:24

U okviru misije Svjetske banke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove s predstavnicima Svjetske banke. Sastanak je održan 18. oktobra 2017. godine, a prisutne je najprije pozdravio i zaželio dobrodošlicu direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović.

Glavna tačka dnevnog reda bila je analiza te predstavljanje rezultata entitetskih geodetskih uprava glede realizacije Projekta registracija nekretnina – RERP u BiH.

Glavne aktivnosti projekta su usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u urbanim sredinama u Federaciji BiH, odnosno javno izlaganje nekretnina u Republici Srpskoj. Na području Federacije BiH aktivnosti na usaglašavanju podataka i zamjeni i uspostavljanju zemljišne knjige na podatcima novog katastarskog premjera se odvijaju u sedam faza usaglašavanja podataka, koje obuhvaćaju ukupno 215 katastarskih općina.

Katastarski dio usaglašavanja podataka je u potpunosti završen za 129 katastarskih općina. Podaci o nekretninama između zemljišne knjige i katastra su usaglašeni za ukupno 44 katastarske općine, a postupci zamjene i uspostavljanja zemljišne knjige su u toku za još 85 katastarskih općina iz treće, četvrte, pete i djelomično šeste faze usaglašavanja podataka.

Na sastanku je istaknuto da se sve aktivnosti odvijaju u skladu s usvojenim i usaglašenim planovima, te obostrano zadovoljstvo dosadašnjim stepenom realizacije svih aktivnosti Projekta. Predstavljene su i buduće aktivnosti te ciljevi kojima je potrebno težiti u idućem periodu.

Predstavnici Svjetske banke su zadovoljni dosadašnjim rezultatima i saradnjom entitetskih uprava sa Svjetskom bankom. Imajući u vidu složenost realizacije Projekta, rok završetka Projekta je prolongiran do 31. januara 2020. godine.

Sljedeća misija Svjetske banke, u cilju praćenja realizacije Projekta registracija nekretnina, bit će održana tokom aprila 2018. godine.

Natrag