ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK SA ČLANOVIMA MISIJE SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK SA ČLANOVIMA MISIJE SVJETSKE BANKE

28.04.2020 12:10

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa direktorima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske Banke na čelu sa gosp. gosp. Camilleom Bourguignonom je održan 27. aprila 2020. godine. Obzirom na trenutnu situaciju izazvanu Corona virusom (COVD-19) i ovaj je sastanak održan putem online platformi za komunikaciju.

Na sastanku se razgovaralo o implementiranim aktivnostima u okviru tekućeg projekta a dogovorene su i aktivnosti planirane unutar dodatnog finansiranja. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom razinom realizovanih aktivnosti i naglašena potreba da se iste završe do kraja trajanja tekuće faze projekta, tj. do 31. jula ove godine.

Zaključeno je da je potrebno intenzivirati komunikaciju predstavnika Svjetske Banke i entitetskih uprava u vezi sprovođenja domaćih procedura odobravanja naredne faze projekta (RERP II ili dodatno finansiranje) od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.

Natrag