Vlada Federacije BiH usvojila Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Vlada Federacije BiH usvojila Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina

08.01.2016 10:04

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 23. 12. 2015. godine usvojila tekst Nacrta zakona o izmjeri i registraciji nekretnina. Predloženim zakonom katastar i zemljišna knjiga povjeravaju se na vođenje jednom organu, vode se u jedinstvenoj bazi podataka, a zadržavaju sve svoje dosadašnje temeljne odrednice kada su u pitanju njihov sadržaj i procedure vođenja. Ovakvo rješenje predstavlja dobar osnov za tranziciju u novu organizacijsku šemu.

Predloženim tekstom ZIRN-a se oblast izmjere i katastra nekretnina također usklađuje i s novim tehničko-tehnološkim rješenjima (GIS, GPS), a katastar nekretnina se definira kao moderni vlasnički katastar, što je tendencija katastra širom svijeta.

Prijedlogom zakona se uređuju i područje katastra vodova te, po prvi put u Federaciji BiH, područja: kartografsko-topografske djelatnosti, registra prostornih jedinica i adresnog registra, procjene vrijednosti nekretnina, te posebno važno područje infrastrukture prostornih podataka, koje je usklađeno s INSPIRE direktivom Evropske unije. Uređenje ovih područja predstavlja značajan iskorak u zakonodavnom okviru Federacije BiH.

Natrag