Usvojena Uredba o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojena Uredba o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta

10.11.2016 13:34

Vlada Federacije BiH je na 77. redovnoj sjednici, održanoj 10. novembra 2016. godine u Sarajevu, usvojila Uredbu o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta. Poznato je da su poslovi izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta prekinuti početkom ratnih sukoba u BiH.U to vrijeme aktivnosti na izlaganju podataka provodile su se na velikom dijelu teritorije BiH. Poslije rata ovi su poslovi nastavljeni u manjem obimu, sukladno materijalnim i kadrovskim prilikama.

Nametanjem Zakona o zemljišnim knjigama od strane Ureda visokog predstavnika, 2002. godine, poslovi su definitivno obustavljeni i nisu nastavljeni sve do danas. Prekid poslova izlaganja imao je značajne posljedice na teritorijima jedinica lokalne samouprave na kojima je prije rata izvršena izmjera, pa su bile stečene pretpostavke za početak izlaganja. Posebno teško stanje je u onim jedinicama lokalne samouprave koji imaju tzv. popisni katastar.

Kapaciteti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su posljednjih godina značajno ojačani, a započete su i aktivnosti na masovnim usklađivanjima podataka katastra i zemljišne knjige u okviru Projekta registracija nekretnina – RERP. Provođenjem ovog projekta položaj navedenih jedinica lokalne samouprave postaje još nepovoljniji, a njihovo zaostajanje još veće.

Kako bi se to spriječilo, Uprava je, u uvjetima trenutnih unutrašnjih kapaciteta, odlučila izraditi ovu Uredbu kako bi se omogućilo izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja na javni uvid te na taj način pomoglo tim jedinicama lokalne samouprave.

Slijede sastanci i razgovori s predstavnicima navedenih općina i pripreme za implementaciju Uredbe. Određene aktivnosti u procesu izlaganja očekuju se već naredne godine.

Natrag