ODRŽAN SEMINAR U TUZLI NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U TUZLI NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

26.05.2018 09:50

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“.

Seminar je održan u Tuzli 24. maja 2018. godine, a namijenjen je rukovoditeljima zemljišnoknjižnih ureda u općinskim sudovima,  šefovima katastara i uposlenicima imovinsko pravnih-službi u općinama.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: zemljišni dug, uknjižba etažnog vlasništva, pravo građenja, te pravni režim i promet nekretninama u vlasništvu osoba javnog prava.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz Općinskih sudova u Gračanici, Orašju i Banovićima,  te djelatnici iz Općina Kalesija, Srebrenik, Gradačac, Gračanica, Banovići, Teočak, Orašje, Domaljevac Šamac, Srebrenik, Odžak, Živinice, Kladanj, te iz Grada Tuzla.   

Natrag