Trenutni status uspostave Adresnog registra u Federaciji Bosne i Hercegovine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Trenutni status uspostave Adresnog registra u Federaciji Bosne i Hercegovine

10.07.2020 09:05

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog finansiranja sa upravnim organizacijama kantonalne i lokalne razine prethodnih godina pokrenula inicijativu uspostave, održavanja i distribucije podataka o adresama na području Federacije BiH.

Ovim putem Vas želimo informisati da su 74 jedinice lokalne samouprave (JLS) u Federaciji BiH u procesu uspostave Adresnog registra a inicirane su aktivnosti i u preostalih 5 jedinica lokalne samouprave.

Trenutni status uspostave Adresnog registra u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine izgleda ovako:

  • Trenutno su 23 jedinice lokalne samouprave završile uspostavu Adresnog registra i rade na održavanju: Cazin, Čitluk, Doboj Istok, Doboj Jug, Dobretići, Domaljevac – Šamac, Fojnica, Glamoč, Grude, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Kiseljak, Kreševo, Kupres, Livno, Ljubuški, Neum, Pale – Prača, Posušje, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Trnovo.
  • Aktivna uspostava Adresnog registra je u toku za 23 jedinice lokalne samouprave.
  • Usporen rad pri uspostavi Adresnog registra je zabilježen u 15 jedinica lokalne samouprave, dok 9 jedinica lokalne samouprave trpi određene poteškoće (donošenje općinskih odluka, parlamentarne procedure radi izmjene naziva naseljenih mjesta i sl.)
  • Četiri jedinice lokalne samouprave su iskazale zainteresovanost za uspostavom Adresnog registra u narednom periodu a održani su i sastanci sa predstavnicima istih.
  • Preostalih pet jedinica lokalne samouprave trenutno ne pokazuju interes za početak uspostave Adresnog registra.

Podaci o adresama na području Federacije BiH će biti dostupni svim građanima putem Geoportala FGU. Trenutno su pripremljeni podaci za 21 jedinicu lokalne samouprave za koje je završena uspostava Adresnog registra, te će u narednom periodu biti objavljeni. Pored toga, pripremaju se podaci za još nekoliko jedinica lokalne samouprave.

U narednom periodu će biti uspostavljena i nova verzija aplikacije Adresnog registra (ADR 4.0) koja će biti instalirana u svim jedinicama lokalne samouprave koje koriste aplikaciju. Nova verzija aplikacije je značajno unaprijeđena sa nizom novih funkcionalnosti.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekat stoje na raspolaganju svim jedinicama lokalne samouprave u vidu pružanja tehničke pomoći i podrške, a naročito jedinicama lokalne samouprave sa određenim poteškoćama u implementaciji ili koje su tek u početnoj fazi uspostave, kako bi se pokrenuo i završio proces uspostave Adresnog registra u Federaciji BiH.

Natrag