SEMINAR“ ZAKON O STVARNIM PRAVIMA“ ODRŽAN U MOSTARU, SARAJEVU, TUZLI I JAJCU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SEMINAR“ ZAKON O STVARNIM PRAVIMA“ ODRŽAN U MOSTARU, SARAJEVU, TUZLI I JAJCU

05.07.2019 16:36

U okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina održani su seminari o Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) 21.06.2019. u Mostaru, 26.06.2019. u Sarajevu, 28.06.2019. u Tuzli i 03.07.2019. godine u Jajcu.

Na seminarima su učestvovali uposlenici zemljišnoknjižnih ureda, službi za katastar, imovinsko-pravnih službi, te javni pravobranioci u Federaciji BiH.

Predavači su bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić-Kadenić, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a pokrivene teme su; etažno vlasništvo, uspostava pravnog jedinstva nekretnina, te pretvorba prava korištenja ili upravljanja u pravo vlasništva prema aktuelnoj sudskoj praksi.

Natrag