SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

07.03.2019 09:11

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo 6. marta 2019. godine. Delegaciju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo je predvodio direktor gosp. Mirza Hulusić, a na sastanku su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove učestvovali direktor, gosp. Željko Obradović, pomoćnik direktora u Sektoru za geodinformatiku, gosp. Nedžad Pašalić i stručni savjetnik u Sektoru za geodeinformatiku, gosp. Denis Tabučić.

Tokom sastanka su razmatrane mogućnosti saradnje na polju izrade IT sistema za izradu, održavanje, distribuciju i pohranu podataka katastra komunalnih uređaja.

Natrag