SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA

14.07.2020 17:04

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su učestvovali direktor uprave gosp. Željko Obradović, pomoćnik direktora gosp. Nedžad Pašalić, pomoćnik u Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Ilidža gosp. Jasmin Voloder i šef odsjeka za katastar gđa Džemila Vrućak.

Razlog održavanja sastanka je presjek trenutnog stanja sektora zemljišne administracije u općini Ilidža te pronalazak rješenja za poboljšanje ažurnosti podataka katastarske i zemljišnoknjižne evidencije. Istaknuta je potreba ažuriranja katastarskih podataka a dogovoreni su i koraci glede usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u dvije katastarske općine ( k.o. Hrasnica i k.o. Butmir) čime bi i općina Ilidža postala korisnik projekta „Registracija nekretnina“ u koji je dosad uključeno 56 općina a finansira se kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Na sastanku je istaknuto zadovoljstvo završenim aktivnostima na projektu Adresnog registra, te istaknuta potreba veće angažovanosti na projektu uspostave Registra cijena nekretnina te pokretanja i projekta uspostave digitalnog arhiva u općini Ilidža.

Natrag