SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA

04.04.2019 15:35

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Općine Ilidža 3. aprila 2019. godine.

Delegaciju Općine Ilidža je predvodio pomoćnik načelnika u Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina gosp. Jasmin Voloder, a ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su učestvovali direktor gosp. Željko Obradović, pomoćnik direktora u Sektoru za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić i stručni savjetnik u Sektoru za geoinformatiku gosp. Denis Tabučić.

Tokom sastanka su razmatrane mogućnosti saradnje na poljima:

-unapređenja ažurnosti katastarske evidencije na području općine Ilidža;

-saradnje na implementaciji projekta registracije nekretnina;

-uspostavi digitalnog arhiva, registra cijena nekretnina i održavanje adresnog registra.

Zajednička konstatacija predstavnika općine Ilidža i Federalne uprave je nezadovoljavajuća razina ažurnosti katastarske evidencije u općini Ilidža, a izražena je zajednička želja za poboljšanjem stanja a sve u interesu građana Ilidže kao i drugih korisnika usluga zemljišne administracije.

Natrag