Sastanak sa predstavnicima općina u Tuzlanskom kantonu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak sa predstavnicima općina u Tuzlanskom kantonu

22.01.2016 12:19

U Tuzli je, u prostorijama općinske zgrade, održan sastanak direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željka Obradovića i pomoćnika direktora Nedžada Pašalića s gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem i predstavnicima općinskih katastarskih ureda Tuzle, Kalesije, Živinica i Lukavca. Tema sastanka bila je saradnja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove s nadležnim katastarskim uredima i realizacija projekta „Registracija nekretnina“ – RERP, koji se u navedenim općinama realizira u sklopu faze IV. Predstavnici općinskih katastara su prezentirali trenutne aktivnosti u procesu usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u njihovim općinama. Sve planirane aktivnosti se realiziraju sukladno predviđenoj dinamici i nema većih smetnji u njihovoj implementaciji. Na sastanku je istaknuto zadovoljstvo nivoom saradnje predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, zemljišnoknjižnih ureda i nadležnih općinskih katastarskih ureda, što je i glavni preduslov uspješne realizacije ovoga vrlo zahtjevnog projekta. Sastanku su prisustvovali i predstavnici izvođača radova, projekt-menadžeri i predstavnici Službe za urbanizam Grada Tuzle.

Natrag