SASTANAK S PREDSTAVNICIMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

06.09.2017 10:06

U svrhu nastavka saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Porezne uprave Federacije BiH, u vezi s komponentom 3 CILAP projekta ”Podrška uspostavi registra cijena nekretnina“, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 5. 9. 2017. godine održan radni sastanak.

Predstavnicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine je predstavljen presjek stanja vezan za implementaciju registra cijena te planirani sljedeći koraci, a 11. 9. 2017. godine u implementaciju je planirano uključiti 9 općina koje su prošle obuku korištenja aplikacije. Navedene općine će biti u centralnom sistemu registra cijena nekretnina. Općine koje su u implementaciji će postepeno biti uvedene u centralni sistem nakon testiranja novog okruženja. Osim centralnog sistema pokrenut će se i druga verzija aplikacije s malim izmjenama koje se odnose na zahtjeve i izvještaje koji su korisni za korisnika. Tokom septembra izvršit će se obuka za predstavnike još 8 općina koje su izrazile interes. U svrhu toga, na sastanku su dogovorene aktivnosti koje podrazumijevaju jaču koordinaciju obje uprave kako bi proces uspostave registra cijena nekretnina bio učinkovit.

Natrag