Sastanak rukovodstava geodetskih uprava i CILAP projekta u svrhu predstavljanja prijedloga nastavka aktivnosti u periodu 2016. – 2019. godine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak rukovodstava geodetskih uprava i CILAP projekta u svrhu predstavljanja prijedloga nastavka aktivnosti u periodu 2016. – 2019. godine

18.05.2015 10:35

U okviru aktivnosti CILAP projekta u Mostaru je 14. 5. 2015. godine održan radni sastanak direktora geodetskih uprava u BiH i tima za upravljanje CILAP projektom na kojem je predstavljen i usaglašen konačan Prijedlog za nastavak aktivnosti CILAP projekta.

Predstavljanje nastavka projekta za period 2016. – 2019. godine se odnosilo na planirane aktivnosti, očekivane rezultate, indikatore, rizike i cijelokupni budžet.

CILAP projekt je opisan kao projekt koji će podržati geodetske uprave i razvoj zemljišne administracije u BiH tokom čitavog perioda implementacije projekta Registracija nekretnina finansiranog kreditom Svjetske banke.

Uslijed ograničenja predviđenih državnom strategijom za razvojnu saradnju između Švedske i BiH u trenutku otpočinjanja CILAP projekta finansiranje nije moglo biti osigurano na period duži od tri godine, iako je sam projekt opisan i odobren za period od šest godina. Iz tih razloga tokom 2015. godine rukovodstva geodetskih uprava i CILAP projekta su izvršila detaljnu analizu postignutih rezultata u dosadašnjem toku projekta i usaglasila prijedlog za njegov nastavak.

Prijedlog će biti dostavljen Ambasadi Švedske/Sidi u Sarajevu na konačno odobrenje do kraja maja 2015. godine.

Natrag