Sastanak nacionalnih koordinatora i Upravnog odbora IMPULS projekta u Zagrebu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak nacionalnih koordinatora i Upravnog odbora IMPULS projekta u Zagrebu

20.10.2017 08:14

Redovni tromjesečni sastanak nacionalih koordinatora i Upravnog odbora IMPULS projekta održan je u Zagrebu od 18. do 19. oktobra 2017. godine. Sastanak je organiziran od strane voditelja projekta – švedske geodetske uprave Lantmäteriet i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, partnera u projektu.

 Na sastanku je razmatran Nacrt trogodišnjeg izvještaja o implementaciji projekta koji se podnosi Švedskoj agenciji za međunarodnu kooperaciju za ravoj – SIDA. U okviru izvještaja razmatran je i budžet IMPULS projekta do završetka projekta (juni 2018.).

Također je provedena diskusija o zajedničkim aktivnostima vezanim za akcione planove i održavanje seminara (na temu kvaliteta prostornih podataka) geodetskih agencija Zapadnog Balkana u okviru IMPULS projekta. Ragovaralo se o datumu održavanja 11. regionalne konferencije, koju se planira održati u Budvi u organizaciji REA (Agencija za katastar nekretnina Crne Gore). Regionalna konferencija je ujedno i konferencija povodom završetka IMPULS projekta.

Jedna od važnijih tačaka sastanka, koju je pratila konstruktivna diskusija, bila je planiranje mogućeg novog regionalnog projekta.

 U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na sastancima su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović i nacionalna koordinatorica IMPULS projekta dr. Slobodanka Ključanin.

Natrag