Sastanak na temu uspostavljanja adresnog registra Općine Ilijaš - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak na temu uspostavljanja adresnog registra Općine Ilijaš

03.11.2016 12:20

U cilju uspostavljanja adresnog registra u prostorijama Općine Ilijaš održan je sastanak kojem su prisustvovali g. Denis Tabučić, predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i CILAP koordinator, gđa Anđa Zimić, direktorica CILAP projekta, g. Šeho Zimić, tehnički savjetnik, g. Ivan Kvesić, koordinator 2. komponente CILAP projekta, a u ime Općine g. Akif Fazlić, načelnik, gđa Meliha Avdibegović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i stambeno- komunalne poslove, te gđa Nizama Mališević, šefica Odsjeka za katastar.

Na početku sastanka g. Denis Tabučić je predstavio aktivnosti FGU-a u okviru CILAP projekta, a predstavnici Općine su predstavili stanje adresnog registra. Načelnik g. Fazlić je istakao da su u budžetskom planu za iduću godinu predviđena sredstva za adresni registar te su dogovoreni koraci koji su potrebni za uspostavljanje adresnog registra, a kao prvi korak potrebno je potpisati ugovor o saradnji između FGU-a i Općine Ilijaš.

Natrag