Sastanak na temu implementacije projekta Registracija nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak na temu implementacije projekta Registracija nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

31.03.2016 15:35

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove organiziran je sastanak na kojem su zaposlenicima Uprave prezentirane aktivnosti koje su implementirane, kao i planirane aktivnosti u okviru projekta Registracije nekretnina. Zaposlenici su, također, upoznati i s aktivnostima ostalih projekta, a sve u cilju bolje koordinacije i uspješne realizacije svih planiranih zadaća.

Aktivnosti projekta Registracije nekretnina su predstavljene kroz prezentacije direktora Uprave gosp. Željka Obradovića i pomoćnika direktora gosp. Nedžada Pašalića.

Također, osim navedenog projekta, na sastanku je bilo riječi i o CILAP projektu čije su aktivnosti produžene do 2019. godine, kao i o važnosti međusobne saradnje i komunikacije među zaposlenicima kako bi se stvorilo što pozitivnije radno okruženje.

Usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka od suštinske je važnosti za sve korisnike u Federaciji BiH, a to je glavna zadaća projekta Registracija nekretnina. U tom pravcu uspostavljena je kvalitetna saradnja sa svim učesnicima projekta, prvenstveno s osnovnim sudovima i jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Natrag