REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIVREMENE ASISENTE NA POSLOVIMA AŽURIRANJA I ZAMJENE/USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIVREMENE ASISENTE NA POSLOVIMA AŽURIRANJA I ZAMJENE/USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

03.10.2016 13:40

 

 

U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši, dana 02.09.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistent na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši angažirat će se:

1)     Mehić Dajana.

Rezervni kandidat za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši je:

1)     Huskić Elvedina.

 

U Općinskom sudu u Orašju, dana 26.08.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Orašju.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Orašju, angažirat će se:

1)     Ljiljana Džoić,

2)     Sabrina Čabrić.

Rezervni kandidat za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Orašju je:

1)     Fehma Grabus.

 

U Općinskom sudu u Mostaru, dana 26.08.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Mostaru.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Mostaru angažirat će se:

1)     Ersana Redžović,

2)     Elma Kara.

Rezervni kandidat za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Mostaru je:

1)     Ivana Skočibušić.

 

U Općinskom sudu u Visokom, dana 24. i 25.08.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Visokom.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Visokom angažirat će se:

1)     Alen Imamović,

2)     Suzana Škoro,

3)     Nerma Burko,

4)     Medina Mušanović,

5)     Kemal Hadžiabdić.

Rezervni kandidati za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Visokom su:

1)     Lejla Efendira,

2)     Aldina Saletović.

 

U Općinskom sudu u Sarajevu, dana 29.08.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Sarajevu.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Sarajevu angažirat će se:

1)     Merisa Šarić,

2)     Željka Tešić,

3)     Suzana Škoro,

4)     Medina Mušanović.

Rezervni kandidati za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Sarajevu su:

1)     Alen Imamović,

2)     Elma Arnautović.

 

U Općinskom sudu u Širokom Brijegu, dana 10.08.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Širokom Brijegu.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Širokom Brijegu angažirat će se:

1)     Jelena Gavran,

2)     Petrunjela Matijević

Rezervni kandidati za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Širokom Brijegu su:

1)     Danijela Markić,

2)     Ivana Budimir.

Natrag