REGISTAR CIJENA NEKRETNINA – PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE U OPĆINI VAREŠ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

REGISTAR CIJENA NEKRETNINA – PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE U OPĆINI VAREŠ

09.11.2017 14:57

U prostorijama Općine Vareš je 8. 11. 2017. godine održan sastanak u cilju nastavka uspješne saradnje i realizacije aktivnosti na komponenti 3 projekta CILAP – „Podrška uspostavljanju registra cijena nekretnina“, koju provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji s Poreznom upravom Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali članovi Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina i predstavnici Porezne uprave Federacije BiH.

Prisutni su se upoznali s procesom unosa podataka i koracima koje treba provesti u sklopu ove aktivnosti. U tu svrhu predstavljen je organizacioni i procesni model, koji uključuje prikupljanje podataka pomoću zapisnika općinske komisije i unos u aplikaciju „registar cijena nekretnina“. Obuku unosa podataka iz zapisnika u aplikaciju zajedno s budućim korisnicima provela je gđa Vedrana Vučić. Na sastanku su dogovorene i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju pripremnu fazu i početak uspostavljanja „registra cijena“ u Općini Vareš.

Natrag