REGISTAR CIJENA NEKRETNINA – PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE PREDSTAVNICIMA OPĆINE HADŽIĆI - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

REGISTAR CIJENA NEKRETNINA – PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE PREDSTAVNICIMA OPĆINE HADŽIĆI

26.04.2017 15:07

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 25. aprila 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Općine Hadžići. Cilj sastanka je nastavak realizacije aktivnosti na komponenti 3 projekta CILAP – “Podrška uspostavljanju registra cijena nekretnina“, koju provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji s Poreznom upravom Federacije BiH.

U tu je svrhu predstavnicima Općine Hadžići, odnosno komisiji  za procjenu vrijednosti nekretnina, i Porezne ispostave Hadžići predstavljen značaj registra cijena nekretnina te pregled izvršenih aktivnosti u općinama Centar Sarajevo i Novo Sarajevo. Prisutni su se upoznali s organizacionim i procesnim modelom, koji uključuje prikupljanje podataka pomoću zapisnika općinske komisije i unos u aplikaciju registar cijena nekretnina. Na sastanku su dogovorene i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju pripremnu fazu i početak uspostavljanja registra cijena u Općini Hadžići.

Natrag