Radna posjeta predstavnika EuroGeographicsa - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radna posjeta predstavnika EuroGeographicsa

19.02.2020 12:25

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove u periodu od 17. do 19.02.2020. godine. Predstavnici Uprave predvođeni direktorom, gosp. Željkom Obradovićem su predstavili trenutne projekte i aktivnosti Uprave a radna posjeta je vezana za pripremu nadolazeće godišnje skupštine EuroGeographicsa u Sarajevu tekuće godine. Izvršen je uvid u smještajne, kongresne i druge kapacitete koji će biti na raspolaganju za održavanje godišnje skupštine, a detaljno je razmotren projektni plan.

Opća skupština EuroGeographicsa – evropske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i Mančestera (2019.) će se održati u Bosni i Hercegovini u periodu od 04. do 06.10.2020. godine. Godišnja skupština EuroGeographicsa je događaj koji okuplja rukovodstvo svih nadležnih evropskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnike drugih evropskih organizacija koje imaju značajan uticaj na polju upravljanja geoinformacijama. EuroGeographics trenutno okuplja 64 katastarske i kartografske agencije iz 44 države Evropske regije.

Skupština EuroGeographicsa jedan je u najbitnijih događaja u kalendaru sektora koji se bavi upravljanjem geoprostornim podacima, te veliko priznanje za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

Natrag