Radionica u okviru pete komponente CILAP projekta: Podrška razvoju IKT-a i Geoinformacionog sistema - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u okviru pete komponente CILAP projekta: Podrška razvoju IKT-a i Geoinformacionog sistema

24.05.2018 13:16

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 22. do 25. maja 2018. godine, u Sarajevu je održana radionica sa ciljem nastavka podrške Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) u procesu unapređenja IKT-a.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäteriet-a gosp. Fredrik Evaldsson i gosp. Niklas Olsson prisustvo članova radnih grupa iz entitetskih geodetskih uprava.

Teme radionice su bile:

  • Servisno orijentisana arhitektura (SOA) i web servisi
  • SOA standardi, sigurnost i arhitektura
  • SOA integracija i izrada nacrta SOA mape puta
  • API menadžment
  • Implementacija centralizovanog monitoringa i logovanja u FGU

Članovi radnih grupa su predstavili organizaciju i infrastrukture u svojim upravama, trenutno stanje, razvoj različitih aplikacija, e-servisa i planove za budući razvoj.

Tokom radionice predložena su rješenja za probleme sa kojima se susreću uprave, razmijenjena su iskustva i postignuti dogovori o oblastima u kojima je potrebna dalja podrška.

Natrag