Prezentacija Projekta izrade digitalnih ortofoto planova Federacije BiH u Beogradu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Prezentacija Projekta izrade digitalnih ortofoto planova Federacije BiH u Beogradu

24.04.2019 12:15

Tradicionalna godišnja konferencija „Vekom & prijatelji“ je održana 23. aprila 2019. godine u Beogradu.

Na konferenciji je prezentovan Projekat izrade digitalnih ortofoto planova Federacije Bosne i Hercegovine koji je uspješno implementiran krajem 2018. godine. Kao rezultat projekta su na osnovu satelitskih snimaka iz 2018. godine izrađeni digitalni ortofoto planovi Federacije BiH u rezoluciji od 40 cm za kompletno područje Federacije BiH, kao i u rezoluciji od 30 cm za urbana područja Federacije BiH (približno 20 % teritorije).

Na konferenciji su ispred Uprave učestvovali direktor, gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora, gosp. Nedžad Pašalić.

Natrag