Preuzimanje geodetske opreme u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Preuzimanje geodetske opreme u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

16.01.2019 14:44

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 16. januara 2019. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme.

Uspješno je okončana procedura javne nabavke geodetske opreme koja je putem zajedničkog finansiranja nabavljena za potrebe šest općinskih službi nadležnih za geodetske poslove i katastar nekretnina, te su ovlašteni predstavnici općina i gradova (Grad Široki Brijeg, Grad Cazin, Općina Gradačac, Općina Kakanj, Općina Konjic i Općina Busovača) potpisali certifikate o primopredaji opreme i preuzeli GNSS i TS opremu. Za pet općina i gradova su rezervirani GNSS uređaji, a za dvije općine totalne stanice.

Predmetna oprema je osigurana iz sredstava Projekta registracije nekretnina (RERP), koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke (SB). Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i navedene općine i gradovi su sudjelovali u sufinansiranju nabavke geodetske opreme (GNSS i totalne stanice).

Oprema je nabavljena u cilju efikasnijeg i boljeg funkcionisanja službi nadležnih za geodetske poslove i katastar nekretnina.

Natrag