PREDSTAVNICI ORDNANCE SURVEY-A U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PREDSTAVNICI ORDNANCE SURVEY-A U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

18.07.2019 22:30

Izvršni direktor odjela za međunarodnu saradnju Ordnance Survey-a gosp. Peter Hedlund, i rukovodilac odjela za odnose sa klijentima gosp. Agim Isufaj su posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 18. jula 2019. godine. Predstavnici Uprave predvođeni direktorom gosp. Željkom Obradovićem su predstavili trenutne projekte i aktivnosti Uprave a razgovaralo se i o prioritetnim područjima na kojima bi mogla biti ostvarena saradnja između ove dvije institucije.

Odjel za međunarodnu saradnju (Ordnance Survey International) je podružnica Britanske agencije za kartiranje sa 224-godišnjom historijom.

Natrag