PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE REGISTRA CIJENA NEKRETNINA PREDSTAVNICIMA OPĆINA KLJUČ, SANSKI MOST I GRADA BIHAĆA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PREDSTAVLJANJE APLIKACIJE REGISTRA CIJENA NEKRETNINA PREDSTAVNICIMA OPĆINA KLJUČ, SANSKI MOST I GRADA BIHAĆA

28.09.2017 08:59

Kako bi započele pripremne radnje u vezi s uključivanjem u implementaciju registra cijena nekretnina za općine i gradove koji su izrazili interes, 26. septembra 2017. godine održana je obuka za predstavnike/buduće korisnike registra cijena nekretnina. Članovi Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina i predstavnici Porezne uprave Federacije BiH su također učestvovali na sastanku.

U uvodnom dijelu obuke predstavljanje su koristi aplikacije registra cijena nekretnina, zatim je izvršena prezentacija aplikacije, predstavljeni su primjeri prikupljanja podataka pomoću zapisnika općinske komisije, te je izvršena obuka u vezi s unosom tih podataka u aplikaciju registra cijena nekretnina. Dogovorene su i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju pripremnu fazu i početak uspostavljanja registra cijena u navedenim općinama/gradovima.

U skladu s planom implementacije za 2017. godinu predviđeno je uključiti 25 općina/gradova, a s obzirom na to da je interes općina/gradova velik, planirano je da se započne s pripremnim radnjama u vezi s uključivanjem u implementaciju registra cijena nekretnina i preostalih općina/ gradova u FBiH.

Natrag