Pravna sigurnost na tržištu nekretnina pretpostavka za ekonomski razvoj - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Pravna sigurnost na tržištu nekretnina pretpostavka za ekonomski razvoj

20.01.2016 15:29

Uspješna implementacija Projekta registracije nekretnina prepoznata i od ureda Svjetske banke

Pravna sigurnost na tržištu nekretnina pretpostavka za ekonomski razvoj

Cilj reforme zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine je osigurati sređen sistem zemljišnih knjiga i katastra, odnosno poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina putem razvoja transparentnog tržišta nekretnina, unapređenja postupka upisa prava na istim te dopunskih strategija koje omogućavaju sigurno i efikasno obavljanje prometa nekretninama.

Projekt registracije nekretnina ulazi u treću godinu implementacije, s ostvarenim zavidnim rezultatima, posebno kada je riječ o koristima koje od Projekta imaju građani Federacije BiH, država Bosna i Hercegovina i investitori. Uspješna implementacija i rezultati Projekta su prepoznati i od ureda Svjetske banke u Sarajevu i u Washingtonu, koji su napravili i videopriče o značaju i ostvarenim rezultatima Projekta registracije nekretnina.

Sama vizija sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH je izgraditi efikasan, siguran i održiv sistem registracije nekretnina koji će omogućiti pravnu sigurnost na tržištu nekretnina i sigurnost investitorima i stranim ulagačima, a razvojni cilj Projekta registracije nekretnina je pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina s usaglašenim zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima u urbanim područjima.

Očekuje se da će preko 900.000 građana Federacije Bosne i Hercegovine na jedan efikasan način i bez dodatnih troškova registracije registrirati svoje nekretnine i prava na nekretninama kroz Projekt registracije nekretnina. U tom smislu, aktivnosti na sistemskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u četiri faze u 52 katastarske općine s područja 24 općine i u okviru nadležnosti 21 općinskog suda u Federaciji BiH. Istraživanje zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije koje je nedavno završeno u FBiH pokazuje visok stepen zadovoljstva korisnika uslugama u sektoru zemljišne administracije, a visoko su ocijenjene i aktivnosti koje nadležne institucije provode u cilju unapređenja kvaliteta usluga u sektoru.

O samom procesu registracije nekretnina i prava na nekretninama i koristima za građane svjedoči i izjava gospodina Saliha Pindžića iz Gračanice u videopriči o implementaciji Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine: „Ja sam iznenađen brzinom jer sam očekivao dodatna pitanja, potpitanja, uputstva, odlaske tamo-ovamo, dođi ponovo, dođi za sedam dana – a sada nisam imao nikakvih problema”. Za više informacija pogledajte videopriče o Projektu i posjetite web-stranicu Svjetske banke www.worldbank.org/en/country/bosniaandherzegovina.

OSIGURAJ SVOJE VLASNIŠTVO – UKNJIŽI SVOJU NEKRETNINU!

Natrag