Potpisan Ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina

02.07.2020 18:02

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora gosp. Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH gosp. Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina u vrijednosti 20 miliona eura.

Potpisnici su se složili da je riječ o izuzetno važnom projektu kojim se nastavlja proces usklađivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka u oba entiteta, te da su uslovi kredita povoljni.

Prema potpisanom ugovoru na Federaciju BiH bit će alocirano oko 7,2 miliona eura, a na Republiku Srpsku oko 12, 8 miliona eura. Rok otplate je 23 godine, uključujući sedam godina grace perioda i povoljnu kamatu stopu.

Glavni cilj projekta je pružanje podrške održivog sistema registracije nekretnina s usklađenom evidencijom u zemljišnim knjigama i katastrima u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske. Potpisivanjem ovog ugovora se nastavlja postojeći Projekat registracije nekretnina koji se provodi na osnovu zaključenog Sporazuma o finansiranju između BIH i Međunarodne asocijacije za razvoj od 25. januara 2013. godine.

Ministar Bevanda je ovom prilikom izrazio zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža potporu kako u konzultantskim poslovima tako i finansiranju projekata koji doprinose boljoj kvaliteti života građana BIH, ali i rada institucija koje su im na usluzi.

Ugovor je potpisan bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera sprečavanja virusa Covid -19.

Natrag